Karaali Kaplıcaları Telefon
Karaali Kaplıcaları - Vizyonumuz, Misyonumuz

Vizyonumuz

Farklý tatil anlayýþýyla insanlarýn yaþamlarýnda fark yaratan, dünya çapýnda bir marka ve turizm sektöründe lider olmak.

Misyonumuz

Rekabetin yoðun yaþandýðý turizm sektöründe farklý ve mükemmel hizmeti yaratarak misafir ettiðimiz konuklarýmýza tatil dendiðinde akla gelen her þeyin en iyisini ve en deðerlisini sunmak.

Karaali Kaplıca ve Otel Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. © 2014 Tüm Haklarımız Saklıdır.
Yisa Web