Karaali Kaplıcaları Telefon
Karaali Kaplıcaları - Bizden Haberler

RAMAZAN TAD�LAT BİTİMİ

Y�ll�k rutin olarak yap�lan bak�m ve onar�m çal��malar�m�z nedeniyle 06 May�s 2019 tarihide kapalı olan kaplıca tesisimiz 31.05.2019 tarihinde hizmete açılmıştır. Anlay���n�z için te�ekkür eder sa�l�kl� günler dileriz.

Karaali Kaplıca ve Otel Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. © 2014 Tüm Haklarımız Saklıdır.
Yisa Web